0512-65837589

SERVICE LINE

运营管理

operation management

0512-65837589

SERVICE LINE

首页 > 网站竞价托管 > 网站网络竞价托管运营与维护

网站网络竞价托管运营与维护


          1、优化账户结构
          竞价托管会根据你的每个推广计划和推广单元,看是否可以有优化的空间。从推广的目的出发,为实现不同的推广目标建立不同的推广计划,并将意义相近、结构相同的关键词划分到同一推广单元,针对关键词撰写创意,并控制每个推广单元内关键词的数量,以保证这些关键词与创意之间具有较高的相关性。
          2、改进创意的撰写质量。
          3、选择最合适的着陆页和显示URL。
          4、选择更具体、商业价值更高的关键词
          5、优化关键词匹配方式。
          6、合理出价,即根据关键词购买意向、转化成本出价。
          7、设置否定关键词。